Membrano se uporablja za hidroizoliranje temelnih plošč in kletnih prostorov.

Samooprijemajoča membrana za učinkovito zaščito armirano betonskih konstrukcij pred stalno in nihajočo podtalnico in pred izcednimi vodami.