#header-top-banner{display: block;} #header-top-banner img{width: 100%;}

Membrano se uporablja za hidroizoliranje temelnih plošč in kletnih prostorov.

Samooprijemajoča membrana za učinkovito zaščito armirano betonskih konstrukcij pred stalno in nihajočo podtalnico in pred izcednimi vodami.