Tipski zračniki IGOM za strehe izolirane z bitumenskimi membranami in tekočimi hidroizolacijami.

Tipski zračniki PVC za strehe izolirane s PVC membrano.

Tipski zračniki TPO za strehe izolirane s TPO membrano.