Zaradi tehničnih težav naprošamo, da vsa povpraševanja pošljete na naš e-mail: info@sies.si

Primerjava sistemov ogrevanja in hlajenja: ZRAK proti SEVANJU

Sevalni paneli ZIP toploto oddajajo s sevanjem, to pa omogoča zelo enakomerno porazdelitev toplote z zelo stabilnim vertikalnim profilom temperature.

Po vzoru sonca

Zemlja prejema od Sonca toploto in svetlobo. Sončevi žarki dosežejo Zemljo, in oddajo toploto, ko naletijo na površino, na predmet, ali človekovo telo. Med tem procesom prehoda energije se zrak neposredno ne segreje, za dobro počutje človeka pa je merodajna količina toplote, ki jo prejme od grelnega medija.

Sevajoče plošče Zehnder ZIP uporabljajo ta naravni pojav: temperatura, ki jo človekovo telo zazna, bo okrog 3° C višja od temperature zraka v okolju. Učinek je kar največje udobje pri nižji temperaturi zraka. Sevajoče plošče Zehnder ZIP torej zmanjšujejo stroške za ogrevanje. Drugače kot drugi tradicionalni sistemi za ogrevanje zahtevajo komaj kaj vzdrževanja. Življenjska doba je skorajda neomejena. Sevajoče plošče Zehnder ZIP proizvajajo zdravo toploto, ker ne povzročajo kroženja zraka, ki bi mu sledile alergije in prehladi.

Mogoča je namestitev v prostorih z višino od 3 do 30 metrov, kot so proizvodne hale, skladišča in prodajalne, delavnice, športne dvorane, parkirne hiše, ladjedelnice, ipd. Zehnder je vodilni proizvajalec sevajočih plošč v Evropi z večdesetletnimi izkušnjami.

Sevala Zehnder ZIP so v celoti galvanizirana in tako primerna za ogrevanje kot tudi hlajenje / kondenzacija-varno klimatiziranje.

Med ogrevanjem pozimi je z zvišanjem povprečne sevalne temperature površine v prostoru mogoče prispevati k visokemu udobju bivanja v tem prostoru pri ne preveč visoki temperaturi zraka, to pa pomeni manj izgub skozi površine ovoja prostora. Proizvodnjo toplote je torej mogoče dimenzionirati na mnogo manjšo moč kot pri sistemih, ki za prenos toplote uporabljajo zrak. Enako lahko pri uporabi sevalnih panelov Zehnder človekovo telo poleti s sevanjem odda do 50% lastne toplotne energije. In spet: v primerjavi s tradicionalnimi sistemi je mogoče doseči nižjo povprečno sevalno temperaturo in prispevati k visoki stopnji udobja z majhno pripadajočo porabo. Statična tehnologija hlajenja ni pogojena s premikanjem zraka, kar je nedvomna prednost za udobje bivanja, prihranek energije, zdravje in higienske pogoje v prostoru.

V prostoru povsem izginejo težave, povezane s prekomernim kroženjem zraka, kot so zračni tokovi z občutno drugačno temperaturo od okolice, dviganje prahu, spor, plesni, bakterij in vsega, kar je v prostoru, hrupnost ventilatorjev…

Na naslednjem diagramu je prikazan profil temperature zraka in občutene temperature na višini 1,25m v hali s sevalnimi ploščami pod stropom. Srednja risba pa kaže profil temperature zraka in občuteno temperaturo na višini 1,25m v hali z ogrevanjem z vročim zrakom.

Razliko obeh profilov povzročata različna toplotna gradienta pri sitemu ogrevanja z zrakom v primerjavi s statičnim sistemom s sevalnimi ploščami:

  • v primeru ogrevanja z zrakom dosegamo gradiente do 1,4 K/m;
  • v primeru ogrevanja s sevalnimi ploščami so temperaturni gradienti med 0,1 in 0,4 K/m;

Na desni risbi sta oba diagrama primerjana, površina med njima pa je razlika toplotne energije med stropnimi sevalnimi paneli in toplozračnim ogrevanjem pri enaki občuteni temperaturi (notranji temperaturi), in predstavlja možen prihranek.

Med prednostmi za počutja v okoljih, ogrevanih s sevalnimi stropnimi ploščami Zehnder je treba izpostaviti naslednje:

  • Ogrevanje s sevanjem toplote zagotavlja visoko udobje toplotnega počutja tudi s sistemi z nizko temperaturo;
  • Tla se segrejejo na temperaturo, ki je zelo blizu temperaturi stropa, zato tudi tla aktivno prispevajo k ogrevanju prostora;
  • Ni prisilnega (umetno ustvarjenega) gibanja zraka, zato tudi ni neželenega prenašanja prahu v prostoru;
  • Temperatura je homogena v vsej prostornini prostora;
  • Konstantna regulacija temperature vode v sistemu skrbi za vedno optimalno temperaturo grelnih površin, zato ni zaznavnih sprememb temperature v prostoru.

V tabelah je prikazana primerjava porabe pri ogrevanju z zrakom s sevalnim ogrevanjem, ki kaže prihranek v prid slednjemu:

Primerjava porabe energije med ogrevanjem z zrakom in tistim s sevalnimi ploščami

ZrakSevalne ploščeE.M.
Prostornina hale28.00028.000m3
Izkoristek pri proizvodnji toplote8098%
Razslojenostdane
Nominalna inštalirana moč1.050392kW
Specifična inštalirana moč3014W/m3
Dopusten ΔT30K
Električna moč ventilatorjev5,4kW
Električna moč razslojevalnikov2,3kW
Skupna električna moč7,7kW
Pretok ogrevalnega zraka82.000m3/h
Pretok zraka razslojevalnikov70.000m3/h
Skupni pretok zraka152.000m3/h
Razmerje Pretok zraka/Prostornina stavbe5,4

Poraba energije pozimi

ZrakSevalne ploščeE.M.
Število ur ogrevanje v režimu “udobje”1212ur/dan
Število ur ogrevanja v režimu “varčno”012ur/dan
Povprečna poraba energije v režimu “udobje”280133kWh
Povprečna poraba energije v režimu “varčno”7033kWh
Povprečna dnevna poraba energije4.2001.960kWh/dan
Ekvivalentna poraba plina420200m3/dan
Cena plina/m30,50€/m3
Število dni obratovanja pozimi180dni/leto
Število ur ogrevanja v režimu “udobje”1.5481.548ur/leto
Število ur ogrevanja v režimu ”varčno”02.160ur/leto
Letna poraba energije v režimu “udobje”482.000206.000kWh/leto
Letna poraba energije v režimu ”varčno”071.000kWh/leto
Skupna letna porabe energije482.000277.000kWh/leto
Ekvivalentna letna poraba plina48.20027.700m3/leto

Bi radi vedeli več?