Reference

Lasertehnik_Stavba

Lasertehnik d.o.o.

Sevalno ogrevanje nove industrijske hale z dolgocevnimi sevali OHA Slim.

Leto izdelave: 2020
Lokacija: Maribor, Slovenija

Opis projekta

S sevalnimi trakovi OHA Slim omogočamo ogrevanje po conah, s usmerjenostjo sevalne toplote navzdol proti tlom in le tam, kjer jo potrebujemo, tudi z različno temperaturo po območjih v istem prostoru. Posledično je pri večjem toplotnem udobju poraba energije manjša. Tak način ogrevanja zmanjšuje kroženje zraka in z njim prahu v zraku, ki je sicer prisoten v vseh industrijskih okoljih.

Zunanja postavitev gorilca omogoča nemoteno servisiranje, brez motenj v proizvodni hali, sevalni krog ki je speljano po objektu je hermetično ločen od notranjega prostora in deluje v nižjem tlaku kot je atmosferski tlak v prostoru.

Temperatura površine sevalne cevi se lahko spreminja od najmanj 150 °C do največ 300 °C (400 °C – PREN 17175), odvisno od specifikacije projekta.

Z ustreznim omejitvenim termostatom (na voljo na zahtevo) je mogoče kalibrirati najvišje temperature vodov na vnaprej določene vrednosti, odvisno od višine montaže sevalnih kanalov in vrste materialov ter postopkov, ki se izvajajo v prostorih.

Električni krmilni in nadzorni sistem skrbi za pravilno delovanje s pomočjo senzorjev za preverjanje prisotnosti plamena in preverja pravilnost procesov za ustvarjanje toplote v termični enoti, izmenjavo toplote in hermetičnost sistema proti prostoru montaže, podtlak v sevalnih ceveh in odvajanje produktov zgorevanja.

Oprema

Dolgocevno plinsko cevno IR sevalo za ogrevanje industrijskih, logističnih, športnih in vseh drugih objektih z visokimi stropovi. 

Fotogalerija